โพสต์เมื่อ 14 ต.ค. 2018

Aura Farm

มากกว่าการเรียนรู้ คือการลงมือทำ ... โซนศูนย์การเรียนรู้ ออร่า ฟาร์ม แบ่ง ออกเป็น 3 ฐานการเรียนรู้ ประกอบไปด้วย - ฐานการเรียนรู้ การแปรรูปนม (ทำชีส ไอศกรีม) - ฐานการเรียนรู้ ปศุสัตว์โคนม (รีดนมวัว) - ฐานการเรียนรู้ การเกษตร (ปลูกผักออแกนิค) ทั้งหมดนี้ ทุกท่านได้ลงมือทำด้วยตัวเอง สำหรับรอบเวลาเปิด ฐานการเรียนรู้แต่ละฐาน รอบ 11:00 น. เปิด ฐานโคนม และรอบ แปรรูปนม รอบ 13:00 น. เปิด ฐานโคนม แปรรูปนม และการเกษตร รอบ 14:00 น. เปิด ฐานโคนม แปรรูปนม และการเกษตร รอบ 15:00 น. เปิด ฐานโคนม และการเกษตร รอบ 16:00 น. เปิด ฐานแปรรูปนม และการเกษตร 😘 😘 😘 สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม 📞 087-716-9669 ออร่า ฟาร์ม 📞 095-6592023 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว 📞 087-716-9669 ศูนย์การเรียนรู้ หรือ ติดต่อทางเพจ Facebook : Aura Farm Youtube : Aura Farm ที่ตั้ง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น #ออร่า ฟาร์ม #Aura Farm