โพสต์เมื่อ 14 ต.ค. 2018

Aura Farm

มากกว่าการเรียนรู้ คือการลงมือทำ ...
โซนศูนย์การเรียนรู้ ออร่า ฟาร์ม แบ่ง ออกเป็น 3 ฐานการเรียนรู้ ประกอบไปด้วย
- ฐานการเรียนรู้ การแปรรูปนม (ทำชีส ไอศกรีม)
- ฐานการเรียนรู้ ปศุสัตว์โคนม (รีดนมวัว)
- ฐานการเรียนรู้ การเกษตร (ปลูกผักออแกนิค)
ทั้งหมดนี้ ทุกท่านได้ลงมือทำด้วยตัวเอง

สำหรับรอบเวลาเปิด ฐานการเรียนรู้แต่ละฐาน
รอบ 11:00 น. เปิด ฐานโคนม และรอบ แปรรูปนม
รอบ 13:00 น. เปิด ฐานโคนม แปรรูปนม และการเกษตร
รอบ 14:00 น. เปิด ฐานโคนม แปรรูปนม และการเกษตร
รอบ 15:00 น. เปิด ฐานโคนม และการเกษตร
รอบ 16:00 น. เปิด ฐานแปรรูปนม และการเกษตร

😘 😘 😘 สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
📞 087-716-9669 ออร่า ฟาร์ม
📞 095-6592023 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว
📞 087-716-9669 ศูนย์การเรียนรู้
หรือ ติดต่อทางเพจ Facebook : Aura Farm
Youtube : Aura Farm
ที่ตั้ง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
#ออร่า ฟาร์ม
#Aura Farm